Xinès HSK 4

Fitxa Tècnica

Codi:
CXI4L-A2-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xineses, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a Xina.
Objectius:
1. Poder parlar amb una pronuncia natural i amb fluïdesa durant les converses.
2. Ser capaços de comprendre materials referents a temes molt amplis.
3. Ser capaços de construir oracions sense dificultat, dominar tècniques que ajuden a millorar l'expressió oral, tenir l'aptitud d'organitzar i crear discursos coherents.
4. Dominar 1200 paraules referents a la vida quotidiana.
5. Dominar l'escriptura de 600 caràcters aproximadament.
6. Consolidar els temes gramaticals de nivells anteriors i saber aplicar-los en una conversa.
7. Ser capaços de recórrer a les estratègies adequades per a l'aprenentatge i la selecció de recursos.
Dates:
del 03/10/2019 al 04/06/2020
Horari:
Dimarts i dijous de 19:30h a 21:00h
Ubicació:
Campus Catalunya - URV
Impartició:
presencial
Durada:
90 h
Preu:
650 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Més informació:
Requisits d'admissió: Tenir coneixements previs (vocabulari actiu d'aproximandament 1000 paraules); superior a HSK 3 o equivalent.
10% de descompte pels membres de la comunitat univarsitària!
(Es requereix l'acreditació)

Temari del curs

Inscripció