Xinès bàsic 2 (HSK2)

Fitxa Tècnica

Codi:
CXB2L-A2-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xineses, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a Xina.
Objectius:
1. Tenir correcta pronuncia i entonació en la conversa diària.
2. Ser capaços de comprendre materials bàsics relacionats amb la vida diària.
3. Ser capaços de dominar patrons oracionals bàsics, construir oracions simples, fer descripcions senzilles de coses i intercanviar idees en xinès de manera senzilla.
4. Dominar 300 paraules referents a la vida quotidiana.
5. Dominar l'escriptura de 100 caràcters aproximadament.
6. En aquest nivell, els estudiants descobreixen més a fons la cultura xinesa i comencen a assimilar la consciència intercultural.
Dates:
del 02/10/2019 al 03/06/2020
Horari:
Dimarts i dijous de 19:30h a 21:00h
Ubicació:
Campus Catalunya - URV
Impartició:
presencial
Durada:
90 h
Preu:
650 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Més informació:
Requisits d'admissió : HSK 1 o equivalent
10% de descompte pels membres de la comunitat univarsitària!
(Es requereix l'acreditació)

Temari del curs

Inscripció