Xinès bàsic 1 (HSK1)

Fitxa Tècnica

Codi:
CXB1L-A3-2018-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xineses, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a Xina.
Objectius:
1. Els alumnes seran capaços de dominar la transcripció fonètica del xinès (pinyin) i de repetir, reproduir i escriure paraules o frases en pinyin sense errors.
2. Ser capaços d'escriure els caràcters xinesos de manera correcta.
3. Dominar 150 paraules per mantenir una breu conversa sobre temes concrets.
4. Adaptar-se a les normes de l'idioma i trencar el mite de la dificultat del seu aprenentatge.
5. Aprendre i comprendre la cultura xinesa des d'un punt de vista global.
Dates:
del 01/10/2018 al 05/06/2019
Horari:
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21:00h
Ubicació:
Campus Catalunya - URV
Impartició:
presencial
Durada:
90 h
Preu:
650 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Més informació:
Requisits d'admissió: Estudiants sense coneixements previs de llengua xinesa.
10% de descompte pels membres de la comunitat univarsitària!
(Es requereix l'acreditació)

Temari del curs