Xinès bàsic 1 (HSK1)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Xinès bàsic 1
Durada:
90 h.
Contingut:

Unitat 1

 1. El sistema de transcripció fonètica de Xinés (pinyin)
 2. La formació de los caràcters xinesos (hanzi) i les normes d'escriptura

Unitat 2

 1. Saludar i acomiadar-se
 2. Maneres d'identificació (nom, professió...)
 3. Demanar i donar informació sobre las llengües que es parlen

Unitat 3

 1. El sistema de numeració
 2. Expressions numèriques
 3. Expressions del temps 1 (any, mes, dia, etc.)

Unitat 4

 1. Expressar el desig, l'intenció o l'aspiració
 2. Descriure a una persona

Unitat 5

 1. Expressar la distancia entre dos llocs
 2. La família

Unitat 6

 1. Expressions del temps 2 (les hores)
 2. Descriure les activitats quotidianes

Unitat 7

 1. Expressar l'ubicació d'un lloc
 2. Descriure un objecte

Unitat 8

 1. Indicar com arribar a un lloc
 2. Fer la compra

Unitat 9

 1. Demanar menjar en un restaurant
 2. Fer trucades telefòniques

Unitat 10

 1. Parlar del clima, les estacions, el temps
 2. Demanar i donar informació sobre desplaçaments