XII Curs d'Actualització en Pediatria Clínica

Fitxa Tècnica

Codi:
CAPXIS-A1-2019-12
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Llicenciats en Medicina i Cirurgia en exercici, diplomats universitaris d'infermeria, professionals actius en l'àmbit de la salut dels nens, tant especialitzada com primària.
Objectius:
Crear un marc de reflexió i debat vers l'actuació davant diferents patologies de la infància. Conèixer els principals avanços científics en les diferents subespecialitats pediàtriques. Conèixer els aspectes de la malaltia en la infància i l'adolescència i els mètodes d'avaluació i control. Potenciar la integració assistencial pediàtrica internivells
Dates:
del 02/10/2019 al 20/05/2020
Horari:
Dimecres de 13:30 a 15:00 h.
Ubicació:
Aula 12, Hospital de Sant Joan de Reus
Impartició:
presencial
Durada:
40 h
Preu:
60 €
Coordinació acadèmica:
Joaquin Escribano Subías
Docents:
Joaquin Escribano Subías
Verónica Luque Moreno
Albert Feliu Rovira
M. Teresa Pascual Sánchez
José Maria Barroso Jornet
José Ángel Bilbao Sustacha
Rosa Collell Hernandez
Margarida Vives Espelta
Susana Larrosa Capacés
Montse Esquerda Areste
Julia Arroyo Moñino
Alberto Vicente
Neus Rius Gordillo
Vicente Morales Hidalgo
Eugènia Miranda Sanromá
Contacte:
Més informació:
Inscripció gratuïta per als professionals del Grups Sagessa i de l'Institut Català de la Salut. Més informació: Sra. Cristina Altarriba, secretària del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus. Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43204 Reus. Tel. 977308534 caltarriba@grupsagessa.cat Curs de 40 hores lectives. És necessària l'assistència al 50% de les hores lectives per superar el curs.

Temari del curs