X Fòrum d'Actualització en Dret Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
X Fòrum d'Actualització en Dret Local
Durada:
35 h.
Contingut:

Programa

 

  • 1a. jornada. Inauguració, dijous, 20 de desembre de 2018

La policia local en el sistema de seguretat pública de Catalunya.

 

Inauguració

Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet

Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM

Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general, FMC

Sra. Petra Sáiz Anton, interventora general, Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, i presidenta, CSITAL Barcelona

 

Lliçó inaugural.- El rol de la policia local en el Sistema de Seguretat Pública de Catalunya

Hble. Sr. Miquel Buch i Moya, conseller d’interior, Generalitat de Catalunya

 

Ponència II.- Les funcions i competències de les policies locals

Dr. Amadeu Recasens i Brunet, comissionat de seguretat, Ajuntament de Barcelona

 

Taula rodona.- Els cossos de policia local com a garants de la seguretat dels municipis

Ponent anterior

Dr. Joan Miquel Capell i Manzanares, cap, Gabinet de Seguretat Corporativa, Diputació de Barcelona i professor associat de dret penal, UB

Dr. José Miguel Abdelkader García, cap, Policia Local, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i professor honorari de dret administratiu, URV

Sr. Jordi Altarriba i Guitart, cap, Policia Local, Ajuntament del Vendrell

Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV

 

 

  • 2a. jornada. Dijous, 17 de gener de 2019

El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial dels ens locals

 

Ponència I.- Els principis de la responsabilitat patrimonial

Dra. Maria Teresa Carballeira Rivera, professora titular de dret administratiu, acreditada de catedràtica, Universitat de Santiago de Compostel·la

 

Ponència II.- La responsabilitat patrimonial als ens locals

Dr. Fernando García Rubio, tècnic d’administració general, Ajuntament de Madrid i professor titular de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

 

Taula Rodona.- Aspectes pràctics de la responsabilitat patrimonial als ens locals

Ponents anteriors

Sra. Neus Ollé Povill, advocada i lletrada, Serveis Jurídics, Diputació de Tarragona

Moderador: Sr. Josep González Escoda, secretari - interventor, Ajuntament de la Pobla de Mafumet

 

 

  • 3a. jornada. Dijous, 14 de febrer de 2019

El control econòmic i financer dels ens locals

 

Ponència I.- Nou model de control intern local

Sr. Ernest Ruiz i García, viceinterventor general, Diputació de Girona

 

Ponència II.- El control financer en els ens locals

Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus

 

Taula rodona.- El control del sector públic institucional. Col·laboració d’auditors privats. Compliance en el sector públic.

Ponents anteriors

Sr. Francesc Josep Artero i Juan, advocat i professor associat de dret administratiu, URV

Sr. José Fernando Chicano Javega, interventor general, Ajuntament de Tarragona

Moderador: Sr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 

 

  • 4ª jornada. Dijous, 7 de març de 2019

La integritat i la prevenció de la corrupció a l’administració pública local

 

Ponència I.- La responsabilitat penal per l'exercici de funcions públiques als ens locals

Dr. Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic emèrit de dret penal, URV

 

Ponència II.- Les incompatibilitats de les autoritats i personal dels ens locals

Sra. Assumpta Palau i Marginet, advocada, Generalitzat de Catalunya i professora honorària de dret administratiu, URV

 

Taula Rodona.- La prevenció de la corrupció als ens locals

Ponents anteriors

Dr. Jaume Renyer i Alimbau, secretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

Sr. Òscar Roca i Safont, director de prevenció, Oficina Antifrau de Catalunya

Moderador: Dr. Endrius Eliseo Cocciolo, professor agregat interí de dret administratiu, URV

 

 

  • 5a. jornada. Dijous, 11 d’abril de 2019

El règim jurídic de la contractació administrativa dels ens locals

 

Ponència I.- La contractació local a llei de contractes del sector públic

Prof. Dr. José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Saragossa

 

Ponència II.- El recus especial en matèria contractual en l’àmbit local

Prof. Sra. Neus Colet i Arean, cap, secretaria tècnica, Junta Consultiva de Contractació Administrativa, Generalitat de Catalunya

 

Taula rodona.- La contractació administrativa local de béns i serveis

Ponent anterior

Sra. Núria Pallarès i Martí, oficial major, Ajuntament de Tarragona i professora associada de dret administratiu, URV

Sra. Mònica Bernal de Barbarà, cap dels serveis jurídics, Ajuntament de Valls i professora honorària de dret administratiu, URV

Moderadora: Sra. Judit Bagés i Gironès, cap dels serveis jurídics, Ajuntament de la Pobla de Mafumet i professora honorària de dret administratiu, URV

 

 

  • 6a. jornada. Dijous, 9 de maig de 2019

III Jornades de Medi ambient i ens locals (I). La contaminació acústica

 

Ponència I.- El marc normatiu i competencial en matèria de contaminació acústica. Especial referència a les competències locals

Dr. Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa, professor titular de dret administratiu, Universitat de Navarra

 

Ponència II.- La prevenció i el control de la contaminació acústica a Catalunya

Sr. Sergi Paricio i Ferreró, cap, Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 

Ponència III.- Entitats locals i contaminació acústica

Dr. Jesús Jordano Fraga, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Sevilla

 

Taula Rodona.- Els reptes de la prevenció i el control de la contaminació acústica a nivell local

Ponents anteriors

Sr. Agustín Bocos Muñoz, advocat especialitzat en contaminació acústica i electromagnètica

Moderadora: Prof. Dra. Aitana de La Varga Pastor, agregada interina de dret admistratiu, URV

 

 

  • 7a. jornada. Cloenda, dijous, 6 de juny de 2019

III Jornades de Medi ambient i ens locals (I). La intervenció administrativa sobre les activitats a Catalunya

Ponència I.- El marc normatiu regulador de la intervenció administrativa sobre les activitats amb incidència ambiental. Especial referència a les competències locals

Dra. Lucía Casado i Casado, professora titular de dret administratiu i sotsdirectora, Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, URV

 

Ponència II.- Els reptes de la intervenció sobre les activitats amb incidència ambiental en l’àmbit local

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

 

Taula Rodona.- Els reptes de la intervenció sobre les activitats amb incidència ambiental en l’àmbit local

Ponents anteriors

Sr. Ernest Valls i Montagut, cap d’àrea de serveis a la persona, Ajuntament de Tortosa

Moderador: Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona, i professor associat de dret administratiu, URV

 

Lliçó de cloenda.