Visió de Futur. Planificació de les Inversions en els Càmpings

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Visió de futur. Planificació de les inversions en els càmpings
ECTS:
4,5
Durada:
40 h.
Contingut:

Innovació en el disseny del producte càmping

  • El producte càmping. Reflexions Inicials per a planificar l'empresa
  • Innovació en el producte càmping

Elements arquitectònics, elements tècnics i planificació dels serveis en un càmping
  • Elements arquitectònics al disseny d'un càmping
  • Elements tècnics d¿un càmping. Urbanisme i planificació de serveis
  • Elements tècnics d¿un càmping. Construcció i obres.

Manteniment d'un càmping

Gestió i control financer i d'inversions
  • Finances. Els estats financers i el finançament
  • El pressupost operatiu i de gestió. Pla de tresoreria
  • Ratis de gestió. Outsourcing. Business inteligence

Inscripció