Visió de Futur. Planificació de les Inversions en els Càmpings

Fitxa Tècnica

Codi:
CESOSET-I2-2018-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.
Persones amb títol universitari.
Persones amb experiència demostrada en el sector d’allotjaments turístics.
Estudiants de l’àmbit de turisme.

Objectius:

  • Conèixer de primer mà la transformació dels càmpings com a empresa d'allotjament en els darrers anys. Noves tendències en la seva gestió i en la diversificació de la seva oferta
  • Oferir instruments per prendre decisions en termes d'estratègia global
  • Donar les bases per a gestió complerta i flexible en quan a planificació d'inversions, infraestructures i equipaments orientats a la sostenibilitat

Dates:
del 14/02/2018 al 15/03/2018
Horari:

Dimecres i Dijous de 8 hores per setmana (de 16.00 a 20.00 hores i algunes sessions de 3 hores) i una sortida al mes (dissabte)

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia

Impartició:
presencial
Durada:
4,5 ECTS
Preu:
400 €
Coordinació acadèmica:
Jesús Angla Jimenez
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Marta Nel·Lo Andreu
Jesús Angla Jimenez
Joan Antón Jiménez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs