VIII curs d'Actualització en Pediatria Clínica

Fitxa Tècnica

Codi:
CAPVIIIS-A1-2015-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Llicenciats en Medicina i Cirurgia en exercici, diplomats universitaris d'infermeria i professionals actius en l'àmbit de la salut dels infants, tant especialitzada com primària
Objectius:
Crear un marc de reflexió i debat vers l'actuació davant diferents patologies de la infància. Conèixer els principals avenços científics en les diferents subespecialitats pediàtriques. Conèixer els aspectes de la malaltia en la infància i l'adolescència i els mètodes d'avaluació i control. ¿ Potenciar la integració assistencial pediàtrica internivells.
Dates:
del 07/10/2015 al 26/05/2016
Horari:
Dimecres de 13.30 a 15.00 h.
Ubicació:
Aula 12 Hospital universitari Sant Joan de Reus
Impartició:
presencial
Durada:
40 h
Preu:
50 €
Coordinació acadèmica:
Joaquin Escribano Subías
Docents:
Eduard Solé Forcada
Gemma Castillejo De Villasante
Antoni Azon Masoliver
Albert Feliu Rovira
M. Teresa Pascual Sánchez
José Ángel Bilbao Sustacha
Eduardo Zabala Charramondieta
Montserrat Vilella Cuadrada
Antonio Moreno Galdo
Susana Larrosa Capacés
Montse Esquerda Areste
Julia Arroyo Moñino
Neus Rius
Inés Porcar
Contacte:

Temari del curs

Mòdul:
VIII curs d'actualització en pediatria clínica
Durada:
40 h.
Contingut:
Veure en tríptic del curs