Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i lesions associades a la humitat
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

2.1. De les úlceres per pressió a les lesions relacionades amb la dependència: Un nou marc conceptual.

2.2. Úlceres per pressió

 • Antecedents històrics. Definició
  • Etiopatogènia
  • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció

2.3. Lesions per fricció

 • Definició
  • Etiopatogènia
  • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció

2.4- Lesions per humitat

 • Definició
 • Etiopatogènia
 • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció.

2.5. Lesions mixtes o combinades

 • Definició
 • Etiopatogènia
 • Característiques clíniques, classificació/categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció.

2.6. El problema de les lesions en contextos assistencials d'elevada prevalença i/o situacions especials

 • Úlceres per pressió en pediatria.
 • Úlceres per pressió en Unitats de Vigilància intensiva
 • Úlceres per pressió en Quiròfan

2.7 La prevenció com a eina bàsica per a l'abordatge de les diferents Lesions Relacionades amb la Dependència

 • La valoració integral del pacient (valoració del risc, valoració de la pell)
 • Control dels factors etiològics: pressió/cisalla
  • Mobilitzacions
  • Canvis posturals
  • Superfícies especials per al maneig de la pressió
  • Protecció local
 • Control de les factors etiològics: humitat
  • Neteja, hidratació i protecció de la pell davant la humitat
 • Control dels factors coadjuvants
  • Nutrició i hidratació
  • Cura de la pell en risc
  • Millora de l’oxigenació tissular
  • Protecció davant les agressions externes

Inscripció