Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CVATULS-I3-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Assolir els coneixements i habilitats necessaris per a prevenir, identificar, classificar i tractar les úlceres per pressió i lesions associades a la humitat.
Dates:
del 21/10/2020 al 01/12/2020
Horari:

Un divendres en finalitzar el mòdul de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30.

Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
430 €
Coordinació acadèmica:
Alba Roca Biosca
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Francisco Pedro García Fernández
Pablo García Molina
Sara Chiquero Valenzuela
Manuel Rodríguez Palma
Estrella Del Mar Mesa Garrido
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Per fer aquest curs és imprescindible haver cursat abans el mòdul de Fonaments per a la cura de la pell
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció