Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CVATULS-I1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Assolir els coneixements i habilitats necessaris per a prevenir, identificar, classificar i tractar les úlceres per pressió i lesions associades a la humitat.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del:


Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

Dates:
del 23/10/2017 al 03/12/2017
Horari:
La sessió presencial s'impartirà el divendres 10 de novembre de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
430 €
Coordinació acadèmica:
Alba Roca Biosca
Docents:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs