Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

5.1. Cremada com a ferida crònica

  • Definició, fisiopatologia i classificació de les cremades
  • Evolució normal i maneig de les cremades menors
  • Causes i prevenció de la cronificació d'una cremada menor
  • Maneig d'una cremada cronificada

5.2. Ostomies respiratòries, de nutrició i eliminació: tipus, cures i complicacions

  • Les ostomies de nutrició
  • Las ostomies de eliminació
  • Las ostomies respiratòries

5.3. Úlceres neoplàsiques.

5.4. Ferides cròniques en cures pal·liatives. Úlcera Terminal de Kennedy (UTK).

Inscripció