Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CVACRES-I3-2021-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença.
Dates:
del 30/03/2021 al 03/05/2021
Horari:

Una sessió presencial de 6 h. Data pendent de confirmar.

Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
5 ECTS
Preu:
360 €
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Docents:
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Josep Maria Petit Jornet
Maria Teresa Solé Baiges
Esther Bru Camarasa
Emilia Mateo Marín
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Per fer aquest curs és imprescindible haver cursat abans els mòduls de:
Fonaments per a la cura de la pell.
Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat.
Valoració i tractament de les ferides cròniques. Etapes del procés de curació (concepte TIME).
Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció