Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Aquest curs està acreditat pel Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)
Cal destacar:

L'equip docent està format per experts en ferides cròniques i membres GNEAUPP.


És imprescindible acreditar la titulació en Infermeria.


És imprescindible per accedir al curs, haver cursat prèviament el curs Fonaments per a la Cura de la Pell.

Codi:
CVACRES-I2-2018-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Introducció:

Aquest curs inclou una sessió presencial, plantejada com a  una jornada interactiva que permetrà consolidar aprenentatges, conèixer els avenços en el tractament i prevenció de ferides i adquirir habilitats pràctiques mitjançant tallers.

Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del Diploma de Postgrau en Abordatge a les Persones amb Ferides Cròniques:


Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques


En superar aquest curs, l'alumne obtindrà un certificat d'aprofitament.

Sortides professionals:

- Gestor de cures


- Professional de referència de cures de ferides cròniques

Dates:
del 08/04/2019 al 19/05/2019
Horari:
Un divendres en finalitzar el mòdul de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
5 ECTS
Preu:
360 €
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Docents:
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Josep Maria Petit Jornet
Maria Teresa Solé Baiges
Esther Bru Camarasa
Especificació durada:
50 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Entitats col·laboradores:

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas

Temari del curs

Inscripció