Utilitats del SAP

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Utilització del Programa ERP SAP
Durada:
70 h.
Contingut:
 1. Presentació i objectius.
 2. Definició d'un Sistema ERP.
 3. Visió general de SAP.
 4. Arquitectura i mòduls del sistema.
 5. LOGON: Navegació i ajuda + Pràctica.
 6. Introducció a SAP FI & Introducció SAP CO.
 7. Demostració i Pràctica SAP FICO: Visualitzar dades mestres, flux i reporting.
 8. Introducció SAP SD.
 9. Demostració i Pràctica SAP SD: Visualitza dades mestres, flux i reportintg.
 10. Introducció SAP MM.
 11. Demostració i Pràctica SAP MM: Visualitza dades mestres, flux i reporting.
 12. Introducció SAP Pàg.
 13. Demostració i Pràctica SAP PP: Visualitza dades mestres, flux i resporting.
 14. Visió general del procés de parametrització + Pràctica.
 15. Usuaris, perfils i rols + Pràctica: Visualitzar el nostre usuari.
 16. Servidors mandants i gestió de processos + Pràctica: Gestionar els nostres processos.
 17. Desenvolupament ABAP + Pràctica: Revisant un programa.
 18. Pràctica: revisant un programa.
 19. Accés a força de dades + Pràctica: Visualitzant taules.
 20. Processos en fono (BATCH) + Pràctica. Execució en fons.
 21. Gestió d'ordres de SPOOL + Pràctica impressió planificada.
 22. Coneixements adquirits SAP + Pràctica general.