Utilitats del SAP

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CUSAPTI-A1-2016-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Personal tècnic i d'administració interessats en assolir un coneixement general del funcionament del programa ERP SAP i de les utilitats que reporta a l'empresa la gestió integrada de la informació que es genera en els diferents departaments d'una empresa: facturació, finances, vendes, magatzem i logística, inventaris, relacions amb clients, etc.
  • Tots aquells que vulguin diferenciar el seu currículum vítae afegint una formació d'usuari de SAP.
Objectius:
Assolir la visió general dels mòduls principals del programa de gestió integrada SAP, conèixer l'estructura organitzativa i els fluxos bàsics d'informació, així com es fa la integració.
Saber com es relacionen els mòduls i seleccionar aquells que més interessen per aprofundir en la formació individual i les pràctiques del curs.
Dates:
del 20/05/2016 al 20/06/2016
Horari:
3 sessions presencials en dissabte:
- 21/05/2016 de 10.00 a 12.00 hores
- 11/06/2016 de 10.00 a 14.00 hores
- 18/06/2016 de 10.00 a 14.00 hores
Ubicació:
Centre de Formació Permanent. FURV - Reus (av. Onze de setembre 112)
Impartició:
semipresencial
Durada:
70 h
Preu:
525 €
Coordinació acadèmica:
Joan Lloret Devesa
Docents:
Joan Lloret Devesa
Contacte:
Més informació:
Durant tot 1 MES, tots els alumnes del curs, tindran connexió les 24 hores al sistema SAP

GRUP REDUÏT de 10 a 15 alumnes

-----------------------------------

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs