Tractament Biopsicosocial del Dolor

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Neurodinàmica Clínica Aplicada
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

 • Raonament clínic. Mecanismes del dolor
  • Dolor nociceptiu
  • Dolor inflamatori
  • Dolor neuropatic
 • Dolor Crònic i Sensibilització Central
 • Mecanismes del dolor referit
 • Implicacions clíniques

Mòdul:
Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

  Dolor crònic. Prevalença. Model biomèdic.
 • El pacient amb dolor crònic complex
 • Pràctica Basada en l'Evidencia
 • Paradigma Biopsicosocial.

Mòdul:
El pacient amb dolor crònic complex
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

Models explicatius del dolor. Concepte de neuromatriu

 • El dolor crònic i la resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i d'altres símptomes d'hipersensibilitat sensorial
 • Identificació de la Síndrome de Dolor Crònic Complex.
 • Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex
  • Reestructuració cognitiva
  • Dessensibilització central.
  • Reeducació física
  • Placebo i Nocebo en la intervenció terapèutica

Inscripció