Tractament Biopsicosocial del Dolor

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
1r seminari
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:

  Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
 • Dolor crònic. Prevalença. Model biomèdic
 • El pacient amb dolor crònic complex
 • Pràctica basada en l'evidencia
 • Paradigma biopsicosocial.
 • Neurobiologia bàsica de la nocicepció i el dolor.Neurodinàmica clínica aplicada
 • Raonament clínic. Mecanismes del dolor
  • Dolor nociceptiu
  • Dolor inflamatori
  • Dolor neuropatic
 • Dolor crònic i sensibilització central
 • Mecanismes del dolor referit
 • Implicacions clíniques

Mòdul:
2n seminari
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:

El pacient amb dolor crònic complex

 • Models explicatius del dolor. Concepte de neuromatriu
  • El dolor crònic i la resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i d'altres símptomes d'hipersensibilitat sensorial
  • Identificació de la síndrome de dolor crònic complex.
  • Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex
  • Reestructuració cognitiva
  • Dessensibilització central.
  • Reeducació física
  • Placebo i nocebo en la intervenció terapèutica

  Inscripció