Tractament Biopsicosocial del Dolor

Fitxa Tècnica

Codi:
CTBIDS-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats/ades o graduats/ades en Fisioteràpia
Objectius:
-Entendre els processos implicats en el dolor, agut i crònic.
-Explicar que és el raonament clínic, i aplicar-lo en casos de dolor crònic i dolor neurogènic.
-Tractar el dolor crònic sota el punt de vista biopsicosocial.
Fisioteràpia
Dates:
del 01/02/2018 al 24/02/2018
Horari:
Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h
1, 2 i 3 de febrer
22, 23 i 24 de febrer
Ubicació:
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Unitat docent
Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Av. del Dr. Josep Laporte, 1
43204 Reus (Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
70 h
Preu:
450 €
Coordinació acadèmica:
Isabel Salvat Salvat
Cristina Adillón Camón
Docents:
Rafael Torres Cueco
Contacte:

Temari del curs