Tendències Industrials en el Processament d'Aliments

Fitxa Tècnica

Codi:
CTIPAEN-I2-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals del sector que hagin cursat títols tècnics superior de formació professional en programes de formació vinculats a l'hoteleria, el turisme o les indústries alimentàries.
Objectius:
La producció d'aliments a nivell industrial és pot dur a terme mitjançant mètodes convencionals (tractament tèrmic) o avançats. Els mètodes avançats han produït una revolució en la indústria alimentària permetent la fabricació de nous productes amb alt valor nutricional i organolèptic. Els estudiants aprendran les tècniques convencionals i avançades de processament d'aliments i les possibilitats de producció de nous productes alimentaris.
Dates:
del 22/01/2019 al 12/02/2019
Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h
Ubicació:
Campus Sescelades (URV, classes teòriques) i L'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (classes pràctiques)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
3 ECTS
Preu:
285 €
Coordinació acadèmica:
Silvia De Lamo Castellví
Docents:
Mª Montserrat Ferrando Cogollos
Carme Güell Saperas
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció