Tecnologia i Ciències Culinàries

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Història i Ciències Culinàries
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

30 HORES PRESENCIALS

La Ciència Inspirada a la Cuina
Els orígens de l'alimentació

 • Prehistòria
 • L'Agricultura


 • Evolució i Revolució de la Cuina
 • Primeres descobertes
 • La revolució industrial. Les normatives
 • La nouvelle cuisine
 • El control oficial en els establiments dedicats a la restauració col·lectiva i en empresa


 • Tradició i Innovació
 • El moviment modernista


 • La Tecnologia dels Aliments a Taula

  Principis de Física i Química Culinària

Mòdul:
Higiene i Seguretat Alimentària
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

30 HORES PRESENCIALS

Introducció a la Microbiologia dels Aliments

 • Factors que influeixen en el desenvolupament dels aliments (físics, químics i biològics)
 • Microorganismes associats als aliments: bacteris, fongs, virus, altres organismes
 • Fonts de contaminació dels aliments
 • Malalties de transmissió alimentària e hídrica


 • Principis Bàsics de Toxicologia
 • Tòxics naturals aliments
 • Tòxics formats durant el processament d'aliments


 • Higiene Alimentària
 • Pràctiques correctes durant la manipulació dels aliments.
 • Sistemes per garantir la qualitat higiènica dels aliments. Guies de Bones Pràctiques.
 • El sistema d'Anàlisi de Perills i control de punts crítics (APPCC)
 • El control oficial en els establiments dedicats a la restauració col·lectiva i en empresa alimentària


Mòdul:
Tendències Industrials en el Processament d'Aliments
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

30 HORES PRESENCIALS

Tractaments Tèrmics de Conservació d'Aliments

 • Escaldat
 • Pasteurització
 • Esterilització


 • Conservació d'Aliments per Fred
 • Assecat convectiu
 • Liofilització
 • Atomització


 • Processament Avançat d'Aliments
 • Altes Pressions
 • Polsos Elèctrics
 • Escalfament Òhmic i amb Microones
 • Tecnologies per estructurar aliments (extrusió, emulsificació entre d'altres)
Mòdul:
Aliments i Sentits
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

30 HORES PRESENCIALS

La Importància de la Percepció Sensorial

Anatomia i Fisiologia dels Sentits

 • Vista
 • Olfacte
 • Gust
 • Tacte
 • Oïda


 • L'anàlisi Sensorial com a Disciplina Científica
 • Normalització dels assajos
 • Preparació d'una prova sensorial
 • Formació d'un panell


 • Les Proves Sensorials
 • Proves discriminants
 • Proves descriptives
 • Proves amb consumidors


 • Tast d'Aliments
 • Tast de productes càrnics
 • Tast de peixos i mariscs
 • Tast de productes làctics
 • Tast de condiments: olis, vinagres, espècies i altres
 • Tast de conserves
 • Tast d'altres productes


 • L'Anàlisi Sensorial a l'Hosteleria
 • Els sentits humans i la percepció sensorial d'aliments
 • La influència de les preferències en l'anàlisi sensorial
 • Terminologia bàsica de l'anàlisi sensorial d'aliments en hoteleria
 • Els atributs dels aliments. Atributs rellevants en hoteleria
 • Mitjans utilitzats en l'anàlisi sensorial d'aliments en hoteleria. Percepció d'atributs sensorials bàsics. Llindar de detecció
 • Adequació dels aliments tastats a l'oferta gastronòmica de l'establiment
 • Iniciació al tast de begudes
Mòdul:
Disseny de Producte i Innovació
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

60 HORES PRESENCIALS

Desenvolupament i Avaluació del Concepte de Producte Alimentari

Desenvolupament d'un prototip (nou producte alimentari)

 • Elaboració d'un pla de APPCC
 • Avaluació dels atributs del nou producte alimentari
 • Avaluació de la seguretat i vida útil del producte


 • Estudi de mercat del nou producte alimentari

  Estudi de casos

  Disseny de producte a la cuina, el procés de creació
 • Elaboració d'un pla de APPCC
 • Avaluació dels atributs del nou producte alimentari
 • Avaluació de la seguretat i vida útil del producte