Tecnologia i Ciències Culinàries

Fitxa Tècnica

Codi:
CTICCEN-I1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals del sector que hagin cursat títols tècnics superior de formació professional en programes de formació vinculats a l'hoteleria, el turisme o les indústries alimentàries. Requisits d'admissió: CFGS en l'àmbit de la Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració
Objectius:
Amb el curs de formació contínua deTecnologia i Ciències Culinàries, volem que els estudiants obtinguin coneixements científics i tecnològics de processament d'aliments i disseny de producte, que els permetin connectar la producció d'aliments a nivell industrial i de cuina per acabar formant professionals duals
Dates:
del 01/02/2018 al 11/12/2018
Horari:
De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils
Impartició:
presencial
Durada:
18 ECTS
Preu:
1560 €
Coordinació acadèmica:
Silvia De Lamo Castellví
Docents:
Mª Montserrat Ferrando Cogollos
Carme Güell Saperas
Silvia De Lamo Castellví
Olga Busto Busto
Lluís Riera Puñet
Narcis Grèbol Massot
Jordi Jardí Serres
María Reyes Barrera
Xavier Franquet Del Rey
Francesc Papió Aznar
Montserrat Mestres Solé
Laura Aceña Muñoz
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs