Tècniques de teatre per desenvolupar la creativitat i l'expressió personal.

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Tècniques de teatre per desenvolupar la creativitat i l'expressió personal
Durada:
8 h.
Contingut:

1. Quin és el meu personatge?

  • Exercicis i jocs per descobrir quin personatge puc fer néixer a partir dels meus ritmes i les meves percepcions.
  • Equilibris i desequilibris.
  • Estratègies.
2. Actor, escenògraf, director i dramaturg de les meves històries.
  • Jocs d'improvisació per desenvolupar agilitat mental i capacitat d'adaptació.
  • Estimular la capacitat d'interioritzar, percebre, expressar i comunicar.
  • 3. Memòria sensorial.
  • Jocs i exercicis d'autoconeixement.
4. L'escena.
  • Treball d'una escena. Introducció a la interpretació.