TALLER DE LLENGUA I CULTURA CATALANES

Fitxa Tècnica

Codi:
FTLLICC-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Immigrants adults.
Objectius:
Els objectius no lingüístics: ¿ Acollir les persones nouvingudes perquè tinguin major autonomia i ajudar-les en el seu procés d¿inserció social. ¿ Gestionar la informació i el coneixement necessaris per garantir l¿accés a la societat d¿acollida de les persones nouvingudes. ¿ Promoure una major autonomia que ajudi les persones nouvingudes en el seu procés d¿incorporació a la nova societat en igualtat d'oportunitats. ¿ Donar a conèixer la societat catalana a les persones nouvingudes i generar processos perquè se sentin implicades i en vulguin formar part activa. ¿ Detectar situacions de risc i d'exclusió social entre la població que s'incorpora. ¿ Conscienciar i sensibilitzar els alumnes de la importància d¿aprendre català en l¿entorn en què viuen. ¿ Fomentar la curiositat i el coneixement de la societat en la qual viuen. ¿ Apropar-los als costums i hàbits culturals de la societat d¿acollida. ¿ Treballar el civisme des d¿una perspectiva intercultural. ¿ Treballar els deures i drets com a ciutadans (en el món laboral, a la sanitat, als serveis socials, en la convivència ciutadana, a l¿escola, a altres cursos on es puguin apuntar). ¿ Donar unes nocions d¿alfabetització en català a les persones que no han anat mai a l¿escola. ¿ Oferir un espai social de relació intercultural que ajudi a trencar les barreres culturals que es poden donar entre persones de diferents procedències i sexes. Els objectius comunicatius del curs: ¿ Saludar, presentar-se i comunicar-se en situacions en què hagi d¿aportar les sabes dades personals. ¿ Utilitzar el català per localitzar llocs i serveis d¿interès a la seva localitat. ¿ Utilitzar el català per desplaçar-se en transport públic. ¿ Utilitzar el català per realitzar compres de productes comuns. ¿ Utilitzar el català per sol·licitar consell o assistència mèdica. ¿ Utilitzar el català per buscar habitatge. ¿ Utilitzar el català per buscar feina. ¿ Utilitzar el català per treballar. ¿ Utilitzar el català per gestions i tràmits burocràtics.
Dates:
del 25/11/2019 al 10/06/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 9:30 a 12:30 i de 15:30 a 18:00h
Ubicació:
Ajuntament del Vendrell
Impartició:
presencial
Durada:
80 h
Preu:
0 €
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
M. Isabel Gibert Escofet
Marta Bordas Casaprima
Contacte:
Més informació:
La docència s'impartirà d'acord al calendari escolar. Durant els períodes de vacances escolars no hi haurà classe: - Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. - Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020, ambdós inclosos. Festius de lliure elecció de les escoles: - 24 de febrer de 2020 - 16 de març de 2020 - 4 de maig de 2020

Temari del curs

Inscripció