Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) per a personal no sanitari

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i I DEA) per a personal no sanitari
Durada:
6 h.
Contingut:

a) SVB habilitats "pas a pas"

  • Seguretat del material. Protectors
  • Valorar resposta i cridar l'ajuda
  • Obrir la via aèria i comprovar si hi ha respiració
  • Aconseguir ajuda. 112
  • Efectuar 30 compressions toràciques
  • Efectuar respiracions
  • Posició lateral de seguretat

b) DEA

  • Que és I per a què serveix un DEA
  • Seguretat en l'ús del DEA i aspectes legals
  • Posar en funcionament I DEA i seguir les instruccions