Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) per a personal no sanitari

Fitxa Tècnica

Codi:
CSDEANS-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Policia local, protecció civil, vigilants locals, ...
Objectius:
Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).

Posar en marxa el Sistema Integral d'emergències.

Adquirir els coneixements teòrics I habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1--2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat.

Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització.

Educació sobre els factores de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
Dates:
del 14/11/2017 al 29/11/2017
Horari:
Dies de classe:

14 i 15 de novembre - HORARI: 16:30 a 19:30 (24 places)

21 i 22 de novembre - HORARI: 16:30 a 19:30 (24 places)

28 i 29 de novembre - HORARI: 16:30 a 19:30 (24 places)

Ubicació:
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Unitat Docent
CFIS-JMMC

Avda. Dr. Laporte, 2
43204 - Reus, Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
6 h
Preu:
10 €
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Ramon Descarrega Queralt
Immaculada Vallverdú Perapoch
Marta Díaz Francesch
Docents:
Antoni Castro Salomó
Pedro Antonio Pardo Reche
Mireia Feliu Masgoret
Contacte:
Més informació:
En el moment de fer la inscripció, anoti a l'apartat d'observacións els dies de classe de la seva primera opció.

Temari del curs