Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA 4h) CIUTADANIA

Fitxa Tècnica

Codi:
CSDEA4S-A1-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Aquest curs està destinat a les persones interessades en obtenir l'acreditació oficial en Suport Vital Bàsic i DEA.
Objectius:
- Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR). - Posar en marxa el Sistema Integral d'Emergències. - Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1--2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització. - Educació sobre els factors de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
Dates:
del 09/11/2019 al 09/11/2019
Horari:
9h a 13h
Ubicació:
Casal d'Entitats de Montblanc
C/ Poblet i Teixidó, 10
43400 Montblanc, Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
4 h
Preu:
0 €
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docents:
Immaculada Vallverdú Perapoch
Jessica Guinart De La Cruz
Contacte:
Més informació:
L'assignació dels grups i alumnes es realitza per ordre de matriculació.
Els grups d'alumnes seran de 8 persones.
El curs pot tenir fins a 3 grups formatius de 8 alumnes cadascun. Els primers 8 estaran matriculats automàticament i la resta fins a completar els 3 grups estaran en llista d'espera. La llista d'espera es gestiona sobre la base de l'assignació d'alumnes a cada grup i estar en ella pot permetre accedir al curs.

Temari del curs