Suport Vital Avançat en Pediatria (RCP-A)

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CSVAPS-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals sanitaris amb titulació de grau o diplomatura.
Objectius:
 1. Conèixer la importància de realitzar la Reanimació Cardiopulmonar Avançada (RCP-A) de forma precoç.
 2. Conèixer i saber aplicar la seqüència de la RCP-A pediàtrica i neonatal.
 3. Conèixer las tècniques de RCP-A utilitzades en lactants i nens.
 4. Aplicar suport avançat (al nounat o nen) de: via Aérea, canalització de vies, administració de drogues, utilització desfibril·lador, etc.
 5. Conèixer l’adequat maneig de la reanimació del nounat i nen crític, així com del nen politraumatitzat.
Competències professionals:

 1. Conèixer la importància de realitzar la Reanimació Cardiopulmonar Avencada (RCP-A) de forma precoç.
 2. Conèixer i saber aplicar la seqüència de la RCP-A pediàtrica i neonatal.
 3. Conèixer las tècniques de RCP-A utilitzades en lactants i nens.
 4. Aplicar suport avançat (al nounat o nen) de: via Aérea, canalització de vies, administració de drogues, utilització desfibril·lador, etc.
 5. Conèixer l’adequat maneig de la reanimació del nounat i nen crític, així com del nen politraumatitzat.
Dates:
del 06/04/2020 al 19/06/2020
Horari:
Classes presencials 18 i 19 de juny Curs semi presencial amb treball previ a distància amb plataforma virtual.
Ubicació:
Aules Laboratori Facultat Infermeria URV, Campus Catalunya
Plànol de situació:

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 h
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
María Jiménez Herrera
Leticia Bazo Hernández
Docents:
María Jiménez Herrera
Cesar Ruiz Campillo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779966
Més informació:

Curs impartit amb la col·laboració d'altres docents de la Societat Catalana de Pediatria

Curs acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 10,2 crèdits.

Els alumnes matriculats al Diploma de postgrau Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat i que han superat el Diploma de postgrau Pràctica Avançada d'infermeria del Nen amb Problemes de Salut, podran demanar un descompte, per un preu de matrícula final de 400 euros.

Curs semipresencial amb treball previ a distància a realitzar mitjançant el campus virtual de la URV.

S'avaluaran el coneixements teòrics mitjançant qüestionaris al campus virtual Moodle i la realització d'una prova objectiva final.
Les habilitats pràctiques s'avaluaran mitjançant rúbriques d'avaluació específiques de la Societat Catalana de Pediatria

Temari del curs