Suport Vital Avançat en Pediatria (RCP-A)

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

El curs té el reconeixement de la Societat Catalana de Pediatria, i el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediatrica y Neonatal  (GERCPPYN), pel que capacita a nivell de l’estat per a la pràctica pediàtrica d’aquesta tècnica.

Codi:
CSVAPS-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals sanitaris amb titulació de grau o diplomatura.
Objectius:
1. Conèixer la importància de realitzar la Reanimació Cardiopulmonar Avançada (RCP-A) de forma precoç. 2. Conèixer i saber aplicar la seqüència de la RCP-A pediàtrica i neonatal. 3. Conèixer las tècniques de RCP-A utilitzades en lactants i nens. 4. Aplicar suport avançat (al nounat o nen) de: via Aérea, canalització de vies, administració de drogues, utilització desfibril·lador, etc. 5. Conèixer l’adequat maneig de la reanimació del nounat i nen crític, així com del nen politraumatitzat.
Dates:
del 27/02/2019 al 29/03/2019
Horari:
Classes presencials els dies 27 i 28 de març de 08.30 h. a 19.30 h. i el dia 29 de març de 08.30 h. a 14.30 h. Curs semi presencial amb treball previ a distància amb plataforma virtual.
Ubicació:
Aules Laboratori Facultat Infermeria URV, Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 h
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
María Jiménez Herrera
Leticia Bazo Hernández
Docents:
María Jiménez Herrera
Cesar Ruiz Campillo
Ester Castellarnau Figueras
Contacte:
Més informació:
Curs acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 10,2 crèdits.
Els alumnes matriculats al Diploma de postgrau Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat i que han superat el Diploma de postgrau Pràctica Avançada d'infermeria del Nen amb Problemes de Salut, podran demanar descompte, pel que el preu de matrícula serà de 400 EUR.
Curs semipresencial amb treball previ a distància a realitzar mitjançant el campus virtual de la URV.
S'avaluaran el coneixements teòrics mitjançant qüestionaris al campus virtual Moodle i la realització d'una prova objectiva final.
Les habilitats pràctiques s'avaluaran mitjançant rúbriques d'avaluació específiques de la Societat Catalana de Pediatria

Temari del curs