Sostenibilitat i Salut Ambiental en la Gestió de Càmpings

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Sostenibilitat i salut ambiental en la gestió de càmpings
ECTS:
4
Durada:
35 h.
Contingut:

Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient

  • Les Normes ISO, EMAS i altres sistemes de certificació
  • Qualitat i reputació
  • Premis, reconeixements i reputació: ADAC, ACSI, ANBW


Salut i Qualitat Ambiental
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Plans d'Emergència
  • Control de l'aigua: potable, no potable i bany de piscines
  • Plagues, DDD, Legionella i control dels aliments


Entorns "naturitzats", espais naturals i jardineria
  • Protecció d'Espais Naturals. PEIN i EIN
  • Jardineria i estalvi d'aigua. Disseny i manteniment