Sostenibilitat i Salut Ambiental en la Gestió de Càmpings

Fitxa Tècnica

Codi:
CSISACT-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.
Persones amb títol universitari.
Persones amb experiència demostrada en el sector d’allotjaments turístics.
Estudiants de l’àmbit de turisme.

Objectius:

Conèixer els sistemes de gestió del sector del càmping, relacionats amb la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos

Dates:
del 16/01/2019 al 07/02/2019
Horari:

Dimecres i Dijous de 16.00 a 20.00 h i una sortida en dissabte de 10.00 a 14.00 h.

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia

Impartició:
presencial
Durada:
40 h
Preu:
375 €
Coordinació acadèmica:
Jesús Angla Jimenez
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Jesús Angla Jimenez
Anna Vilarnau Moncusí
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció