Sommelier Professional

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs de formació contínua ofereix una beca per valor de 1.000 €.


Per a més informació vegeu: 


http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/serveisalumnat/beques-furv/

Codi:
CSOPEA-A4-2018-10
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de l'hostaleria i de la comercialització de vins
Aficionats al món del vi que volen aprofundir en la matèria
Professionals dels cellers
Objectius:
- Planificar establiments, àrees o departaments de servei i/o comercialització de begudes,vins i licors.
- Organitzar els processos d'aprovisionament i compra.
- Gestionar la correcta conservació dels vins i begudes.
- Elaborar i dissenyar cartes de begudes, vins i licors, tant nacionals com internacionals, relacionant-les amb ofertes gastronòmiques.
- Realitzar el servei de begudes vins i licors, assessorant als clients.
Dates:
del 08/01/2018 al 30/11/2019
Horari:
Dilluns, de 10.30 a 13 h i de 14 a 16.30 h.
Ubicació:
Aula de Tast de la Facultat d'Enologia (Campus Sescelades URV, Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
300 h
Preu:
3190 €
Coordinació acadèmica:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
M. Assumpta Mateos Fernández
Pedro Cabanillas Amboades
Fritz Michael Wohr
César Cánovas Herrerías
Antonio Giuliodori
Xavier Nolla Pérez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs