Sommelier Professional

Fitxa Tècnica

Codi:
CSOPEA-A3-2016-9
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de l'hostaleria i de la comercialització de vins
Aficionats al món del vi que volen aprofundir en la matèria
Professionals dels cellers
Objectius:
- Planificar establiments, àrees o departaments de servei i/o comercialització de begudes,vins i licors.
- Organitzar els processos d'aprovisionament i compra.
- Gestionar la correcta conservació dels vins i begudes.
- Elaborar i dissenyar cartes de begudes, vins i licors, tant nacionals com internacionals, relacionant-les amb ofertes gastronòmiques.
- Realitzar el servei de begudes vins i licors, assessorant als clients.
Dates:
del 24/10/2016 al 28/06/2018
Horari:
Dilluns d' 11 a 13.30 h i de 14.30 a 17 h
Ubicació:
Wine Business School.
C. Amàlia Soler, 29
Vilafranca del Penedès
Impartició:
presencial
Durada:
300 h
Preu:
3600 €
Direcció:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Coordinació acadèmica:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Josepa Menchon Bes
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
M. Assumpta Mateos Fernández
Pedro Cabanillas Amboades
Antoni Bru Llecha
Ferran Centelles Santana
Fritz Michael Wohr
Francesc Lladó Vernet
David Seijas Vila
Antonio Giuliodori
Eva Sancho Zaragoza
Emili Mayo Subirats
Javier Campo González
Raimon Sadurní Roig
Jose Manuel Blasco Dominguez
Nuria Ruiz Mila
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:

Temari del curs