Salut Mental Col·lectiva: dispositius i eines per a l'elabor. de proces. participat. en SM UOC-URV

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

INFORMACIÓ - ADMISSIÓ - MATRÍCULA:
* Lluïsa Costas
* E-mail: pg_salut_mental@uoc.edu
* Web: http://estudios.uoc.edu

Codi:
EPISAMECS-M1-2018-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
 • Graduats, diplomats o llicenciats en Educació Social, Psicologia, Infermeria, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Antropologia, Teràpia Ocupacional, Medicina.
 • Persones que per diferents raons estan interessades en la temàtica de la salut mental.
 • Professionals de la xarxa de recursos de serveis socials.
 • Professionals de la xarxa de salut.
 • Professionals de la xarxa de participació ciutadana.
 • Professionals del sector cultural.
 • Professionals del arteteràpia.
Objectius:
 • Treballar en el procés de rehabilitació social de persones diagnosticades d'alguna problemàtica mental des d'una simetria pluriparticipativa.
 • Pensar, reflexionar i contribuir a desenvolupar col·lectivament nous dispositius per treballar en salut mental que vagin més enllà de la dimensió clínica.
 • Identificar les diferents xarxes socials que puguin promoure suport als usuaris de salut mental i contribuir en la seva reinserció en aquestes.
 • Construir vincles entre la xarxa de serveis, les famílies i/o els grups i/o entorns dels usuaris.
 • Adquirir eines d'acompanyament en la vida quotidiana orientades al foment de l'autonomia i l'apoderament.
Cursos associats:

Ciutadania i participació en salut mental UOC-URV

Dates:
del 17/10/2018 al 20/07/2019
Horari:
edició "on line"
Ubicació:
Campus Virtual UOC
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2550 €
Direcció:
Ángel Martínez Hernáez
Coordinació acadèmica:
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Docents:
Josep M. Comelles Esteban
Oriol Romani Alfonso
Ángel Martínez Hernáez
Carmina Puig Cruells
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Asunción Pié Balaguer
Jordi Marfà Vallverdú
Lucía Estrella Serra
Mª Dolors Odena Bertrán
Edgar Vinyals Rojas
Àngels Vives Belmonte
Fabiana Rossarola
José Leal Rubio
Antonio Rodríguez Masegosa
Márcio Mariath Belloc
Alfredo Olivera
Natàlia Lledó Carceller Maicas
Carles Feixa Pàmpols
Miguel Salas Soneira
Cristina Páez Cot
Contacte:
Més informació:
INFORMACIÓ - ADMISSIÓ - MATRÍCULA:
* Lluïsa Costas
* E-mail: pg_salut_mental@uoc.edu
* Web: http://estudios.uoc.edu

Temari del curs