Reporting per a la Presa de Decisions amb Taules Dinàmiques de MS Excel

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
PROGRAMA: Reporting per a la presa de decisions amb taules dinàmiques de MS Excel
Durada:
24 h.
Contingut:
 1. Introducció al funcionament de les taules dinàmiques
  • Creació i modificació d'una taula dinàmica.
  • Estructura d'una taula dinàmica.
  • Disseny i configuració d'una taula dinàmica. Funcionament dels camps
  • Actualització i origen de dades.
  • Subtotals i totals generals.
  • Enviar i compartir informes d'una taula dinàmica.
 2. Funcionalitats bàsiques de les taules dinàmiques
  • Filtrar dades: filtres etiqueta o valor.
  • Ordenació de les dades.
  • Agrupar i desagrupar camps.
  • Mostar i ocultar camps.
  • Càlcul de fórmules: elements i camps calculats.
  • Segmentació de dades.
  • Opcions d'estil.
 3. Estudi de la informació per a l'anàlisi i l'explotació
  • Avaluació de la qualitat, depuració i normalització dels registres.
  • Enriquiment de la base de dades.
 4. Les bases de dades com a eina de suport a la presa de decisions
  • Data warehouse, què és i com crear-lo a partir de les dades operacionals.
  • Model de dades per a l'anàlisi.
 5. Eines de reporting amb taules dinàmiques
  • Format condicional: creació d'indicadors.
  • Minigràfics.
  • Confecció i disseny de gràfics dinàmics.
  • Disseny d'un quadre de comandament.
 6. Anàlisi de dades comptables amb taules dinàmiques
  • Confecció automatitzada d'informes: balanços, comptes de resultats i anàlisi evolució d'ingressos i despeses...
  • Consolidació de diaris comptables.
  • Confecció de ràtios, indicadors i gràfics dinàmics.
 7. Anàlisi de dades de l'àrea comercial, logística i de producció amb taules dinàmiques
  • Confecció automatitzada d'informes.
  • Confecció de ràtios, indicadors i gràfics dinàmics.