Recursos i eines per a l'ensenyament d'ELE

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS
- Gestió de l'aula (Sandra Iglesia. 22/04/2019 al 12/05/2019)
- Les dinàmiques de joc en classe d'ELE (Lismary Castillo. 13/05/2019 al 02/06/2019)
- Aplicació de les TIC (Antoni Nomdedéu. 03/06/2019 al 23/06/2019)

Codi:
CRHEL-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com fos.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió
Objectius:
Introduir al professorat sobre els problemes de la gestió de l'aula, dinamitzar-la amb activitats lúdiques i conèixer com es poden aplicar les TIC en l'ensenyament d'ELE
Dates:
del 22/04/2019 al 23/06/2019
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
6 ECTS
Preu:
420 €
Direcció:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Sandra Iglesia Martin
Antoni Nomdedeu Rull
Lismary Cristina Castillo Marengo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 6. (equivalent a 60 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció