Ràdio La Colifata i el treball des de l'àmbit de les arts i la salut mental col·lectiva

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M3. SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2: EIXOS PER A UNA RECUPERACIÓ POSSIBLE
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

3.1. Unitat Temàtica. La noció de grup

 • Eines per al treball en grup.
 • Dinàmiques de participació.
 • La construcció/generació d'aparells de ressonàncies per a lo grupal/comú/col·lectiu.

3.2. Unitat Temàtica. Itineraris: D'un esquema centrat en la malaltia i l'assistència, al desenvolupament de noves modalitats que plantegen la revaloració del subjecte com a eix de la seva recuperació terapèutica

 • Dels rols possibles: Cap a una crítica de les dinàmiques jeràrquiques dels processos de salut.

3.3. Unitat Temàtica. Planificació i cures centrades en la persona. La participació dels afectats en els seus propis itineraris de recuperació

 • D'usuaris assistits, a participants actius II.
 • Acció socioeducativa i salut mental.
 • La Vida des-habitat.
 • L'estigma com a procés de des-historització.
 • Identitat i diagnòstic.

3.4. Unitat Temàtica. Estratègies profanes i models d'autoatenció, cap a una revaloració dels sabers subjectius de l'aflicció

 • Des emmalaltir la identitat.
 • Cap a una arqueologia de la subjectivitat.
 • Les nocions de "habitus" (P. Bourdieu) i "Ajustaments secundaris" (E. Goffman).
 • La noció de "Agency" (A.Gramsci) com la capacitat d'actuar del subjecte.

a) Territoris liminars com a generadors de noves identitats, noves pràctiques saludables.
b) Espais que estan més enllà de la semàntica mèdica.
c) Els vincles més enllà de les etiquetes diagnòstiques.

3.5. Unitat Temàtica. Eines i tecnologies terapèutiques com a resultat d'una elaboració col·lectiva entre afectats, familiars i professionals

 • Els vincles a l'interior dels processos: Cap a una articulació simètrica i complementària entre rols i funcions en salut mental.

Mòdul:
M4. TALLERS VIVENCIALS-PARTICIPATIUS
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4.1. Unitat Temàtica. Teatre i salut mental. Taller/experiència per reflexionar corporalment sobre:
a) La complexitat del fenomen del sofriment mental i les persones que ho pateixen.
b) La complexitat de les relacions entre els treballadors professionals i les institucions en les quals s'emmarca la seva labor.

 • La dimensió corporal.
 • La dimensió expressiva.
 • Posar-se en la pell dels altres.
 • El teatre de l'oprimit i altres tècniques possibles.

4.2. Unitat Temàtica. Arts plàstiques i salut mental. (Coop Aixec / Atelier Nikosia). Taller/experiència per pensar estètica i col·lectivament en la dimensió plàstica del sofriment i els seus itineraris possibles.

 • Des-terapeutitzar les arts.
 • La dimensió col·lectiva i política de l'artístic.
 • Creativitat i expressió.
 • Processos col·lectius creatius.
 • La perfomance artística com a instància reivindicativa.
 • Des emmalaltir identitats II.

4.3. Unitat Temàtica. Ràdio i comunicació i salut mental. (Ràdio Nikosia). Taller/experiència per pensar el col·lectiu des de la possibilitat del dir, del comunicacional. Programa de radi conjunt.

 • La possibilitat del dir. La dimensió política lligada a la possibilitat de la paraula articulada i difosa.
 • La ràdio com a espai per a la paraula vetllada.
 • L'ampoderament i altres conseqüències directes del fer radiofònic. El feedback radiofònic / comunicacional i l'autoestima.
 • La creació col·lectiva de continguts i pràctiques.
 • Nous contextos de possibilitat per a la bogeria.