Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS. A escollir 3 de les 4 assignatures següents:
- L'ensenyament de la cultura en ELE: la literatura, la història, el cinema i la música (Esther Forgas. 15/02/2021 al 14/03/2021)
- Avaluació de les competències en ELE (Jose Antonio Moreno. 15/03/2021 al 18/04/2021)
- Els processos de certificació en ELE (Veronica Ferrando.19/04/2021 al 16/05/2021)
- Varietats de l'espanyol i ELE (Lismary Castillo. 17/05/2021 al 13/06/2021)

Codi:
CCEEAL-I1-2021-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com fos.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.
Objectius:
Donar a conèixer al professorat d'ELA els models normatius, varietats de l'espanyol i processos evaluatius, així com les diferents possibilitats de certificació oficial de la llengua espanyola
Dates:
del 15/02/2021 al 13/06/2021
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
9 ECTS
Preu:
630 €
Docents:
Esther Forgas Berdet
José Antonio Moreno Villanueva
Lismary Cristina Castillo Marengo
Veronica Ferrando Aramo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
IMPORTANT: S'han d'escollir 3 de les 4 assignatures del curs

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 9. (equivalent a 90 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció