Qüestions complementàries de l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Qüestions complementàries en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
Durada en ECTS 5 (equivalent a 50 hores lectives)

  • La enseñanza de la cultura en la clase de ELE (professor/a: Isabel Gibert)
  • Español para fines específicos: el español de los negocios y el de la ciencia (professor/a: Alicia Madrona)