Qüestions complementàries de l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Codi:
CQEELEL-I4-2018-13
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Alumnes amb un perfil igual al del màster però que no vulguin comprometre's a seguir un curs d'un o dos anys:

  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com a fora.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.

Objectius:

Reflexionar sobre el paper de la cultura (Literatura, Història, Art i Cinema) en l'ensenyament d'EI/LE, i conèixer la metodologia i els instruments per a l'ensenyament de l'espanyol per a finalitats específiques, especialment la llengua dels negocis i la ciència.

Dates:
del 15/10/2018 al 25/11/2018
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
5 ECTS
Preu:
360 €
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Alicia Madrona Cao
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

INFORMACIÓ LLIURAMENT EXERCICIS: La data final de lliurament de les activitats per assignatura serà la següent:

  • La enseñanza de la cultura en la clase de ELE (professor/a: Isabel Gibert): 15/10/2018
  • Español para fines específicos: el español de los negocios y el de la ciencia (professor/a: Alicia Madrona): 25/11/2018


Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 5. (equivalent a 50 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs