Psicomotricitat i Atenció a la Diversitat

Fitxa Tècnica

Codi:
CPATEP-I5-2021-6
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que hagin cursat un curs de postgrau en psicomotricitat educativa i es vulguin matricular al Master de Terapia Psicomotriu. D'aquesta manera, se'ls pot convalidar el primer any, una vegada fet aquest curs d'extensió. També persones que hagin cursat el curs d'extensió universitària Desenvolupament infantil i psicomotricitat, previament.
Objectius:
Assolir coneixements teòrics i competències pràctiques per a treballar la psicomotricitat en l'àmbit preventiu, educatiu i en l'atenció a la diversitat.

Comprendre el procés de desenvolupament del nen i els indicadors de maduresa psicològica tenint en compte la relació cos i psiquisme i els elements conscients i inconscients pels quals està mediatitzada.

Comprendre els trastorns del desenvolupament i de la personalitat vinculats a les alteracions de l'expressivitat psicomotriu, en especial en l'infant, però també en altres etapes del cicle vital.

Accedir als instruments d¿avaluació més adients per a poder diagnosticar el procés patològic davant el que ens trobem i la seva etiologia.
Dates:
del 09/03/2021 al 16/06/2021
Horari:
Divendres de 18 a 21 h. Pràctiques segons centres a concretar.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
8 ECTS
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Cori Camps Llauradó
Docents:
Cori Camps Llauradó
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Joaquim Serrabona Màs
Eva Maria Guerrero Alvarez
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la Generalitat de Catalunya.

Per fer aquest curs, és requisit indispensable haver realitzat abans el curs de Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat.

Temari del curs

Inscripció