Prevenció de la Responsabilitat Penal Corporativa. Compliance Officer

Fitxa Tècnica

Codi:
CPREPECE-A1-2016-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Els programes contemplen diverses perspectives d'ús i necessitats pels diferents requeriments professionals amb la seva implicació en RPE y CCP. Per tot això el programa permet un alt aprofitament en les següents funcions:
Executius / Professionals Interns amb deure implicació / formació en CCP i RPE
  • Compliance Officer i Membres de l'Òrgan de Control de Prevenció de Delictes
  • Membres del Comitè de direcció i Directius a les diferents àrees i funcions
  • Responsables de Control / Auditoria / Qualitat Intern
  • Directius i Professionals d'Assessoria Jurídica/ Legal i Compliment normatiu intern
Assessors Externs, amb serveis amb altes implicacions RPE en els seus clients / solucions
  • Auditors de Comptes
  • Consultors de IT
  • Assessors Fiscals, Laborals, Econòmics i Jurídics
  • Professionals de serveis de BPO
  • Corredors d'Assegurances
Objectius:
Comprendre les implicacions i procediments a considerar en les normatives vinculades al RPE i CCP, a nivell general de l'empresa, de les diferents àrees directives i dels serveis professionals prestats per les empreses.

Revaloritzar i actualitzar els coneixements i habilitats, adquirint el nou expertise en matèria de RPE i CCP relacionat amb les diferents funcions professionals i la coordinació amb la resta d'àrees i els professionals externs.

Aportar els elements crítics i fonamentals, així com les guies i models per poder avaluar i documentar el compliment dels aspectes essencials en matèria de RPE i CCP per a les empreses.

Acreditar el deure de coneixement i formació avançada i actualitzada per part dels responsables en materia RPE i CCE (Compliance Officer)
Dates:
del 02/06/2016 al 31/12/2016
Horari:
Determinat per l'alumne
Ubicació:
Espai virtual de BONET
Impartició:
online
Durada:
60 h
Preu:
950 €
Coordinació acadèmica:
Francesc Xavier Borràs Balsells
Docents:
Francesc Xavier Borràs Balsells
Abel Bonet Dolcet
Juan Eugenio Tordesillas Pérez
Alba Pérez González
Victoria Eugenia García Galipienso
Contacte:
Més informació:
Es preveu que el curs es pugui realitzar en màxim de 4 mesos. A mida que l'alumnat avança en l'estudi de la matèria pot realitzar la prova de coneixements, i incidir en l'estudi d'aquells continguts que li presenten més dificultats.
Els materials d'estudi són en castella.

En el cas que els alumnes vinguin de la mateixa empresa i el procés de matriculació sigui simultani, tindran descompte en el preu de la matricula. L'import en aquest casos serà el següent:
1 Alumne ...............................950 €
El Segon Alumne ................... 750 €
A partir del 3r. Endavant ........ 550 €
Entitats col·laboradores:

Col·labora:


bonet

Temari del curs