Preparació de les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Estrangers que volen preparar-se per les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola
Codi:
CPICEL-A2-2020-33
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Familiaritzar els participants amb les diferents proves i tasques de què es composa l'examen per a l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per aprovar les Proves de Nacionalitat de l'Instituto Cervantes
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió de lectura de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió auditiva de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova d'expressió i interacció escrites de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de expressió i interacció orals de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
M. Isabel Gibert Escofet
Durada:
25 h
Impartició:
online
Dates:
del 28/09/2020 al 06/11/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 18 a 19'30h
Ubicació:
Campus Virtual Moodle
Preu:
150 €
Contacte:
Més informació:
Requisitos: Nivel A2 de español, acceso a un dispositivo con acceso a internet Este curso prepara para la superación del examen DELE A2, proporcionando familiarización con las pruebas, estrategias y práctica. Para participar en el curso es imprescindible tener previamente el nivel de idioma suficiente. Para valorar la admisión al curso se realizará una entrevista telefónica. Asegúrate de indicar en la inscripción un número de teléfono donde se te pueda localizar. Por favor indica en el apartado "Observaciones" si puedes recibir llamadas en horario de mañana o de tarde.

Temari del curs

Inscripció