Preparació de les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Preparación de las pruebas del Instituto Cervantes para la obtención de la nacionalidad española
Durada:
25 h.
Contingut:
1.Preparació al DELE A2:
1.1. Introducció: continguts i estructura de l'examen
1.2. Comprensió de lectura
1.3. Comprensió auditiva
1.4. Expressió i interacció escrites
1.5. Expressió i interacció orals
2. Preparació al CCSE
2.1. Introducció: continguts i estructura de l'examen
2.2. Govern, legislació i participació ciutadana
2.3. Cultura, història i societat espanyoles

Inscripció