Preparació al Diploma d'Espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2)

Fitxa Tècnica

Codi:
CB2DELEL-A1-2019-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Alumnes estrangers que vulguin presentar-se a l'examen DELE B2 en qualsevol de les seves convocatòries i que tinguin ja el nivell de llengua exigit a l'examen.
Objectius:
  • Familiaritzar-se amb l'estructura i proves de l'examen (Comprensió de lectura, Comprensió auditiva, Expressió i Interacció escrites i Expressió i Interacció orals).
  • Practicar cadascuna de les tasques que componen les proves de l'examen.
  • Adquirir estratègies per superar amb èxit les diferents proves.
  • Reforçar els punts febles.
Dates:
del 01/02/2019 al 15/11/2019
Horari:
ON LINE El determinat per cada alumne per ser un curs On Line
Ubicació:
Campus virtual Moodle de la URV
Impartició:
online
Durada:
40 h
Preu:
190 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Sandra Iglesia Martin
Veronica Ferrando Aramo
Contacte:
Més informació:
Curs amb matrícula continuada. L'alumne disposa de 3 mesos per finalitzar el curs des de la data de matriculació. És necessari tenir el nivell B2 en el moment de la inscripció, ja que es tracta d'un curs de preparació a l'examen. Abans de la matrícula, és recomanable realitzar el Test de nivel en línea del Instituto Cervantes

Temari del curs