Preparació al Diploma d'Espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2)

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs ofereix la possibilitat de preparar-se per l'examen completament en línia amb la tutorització personalitzada d'un professor nadiu expert en DELE. El professor-tutor estarà a disposició dels alumnes per a corregir les tasques, resoldre tots els possibles dubtes i ajudar a preparar les diferents proves que integren l'examen. La prova d'expressió i interacció oral es practicarà a través de videoconferència en tutories individualitzades adaptades a les necessitats específiques de cada estudiant.

Codi:
CB2DELEL-A1-2017-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Alumnes estrangers que vulguin presentar-se a l'examen DELE B2 en qualsevol de les seves convocatòries i que tinguin ja el nivell de llengua exigit a l'examen.
Objectius:
  • Familiaritzar-se amb l'estructura i proves de l'examen (Comprensió de lectura, Comprensió auditiva, Expressió i Interacció escrites i Expressió i Interacció orals).
  • Practicar cadascuna de les tasques que componen les proves de l'examen.
  • Adquirir estratègies per superar amb èxit les diferents proves.
  • Reforçar els punts febles.
Dates:
del 15/01/2017 al 15/11/2017
Horari:
On-line
Ubicació:
Campus virtual Moodle
Impartició:
online
Durada:
40 h
Preu:
190 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Sandra Iglesia Martin
Verònica Ferrando Aramo
Contacte:
Més informació:
És necessari tenir el nivell B2 en el moment de la inscripció, ja que es tracta d'un curs de preparació a l'examen. Abans de la matrícula, és recomanable realitzar el Test de nivel en línea del Instituto Cervantes

Temari del curs