Noves Tecnologies Aplicades a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals de la correcció i la traducció que tenen l'espanyol com a llengua de treball i volen aprofundir en el coneixement dels recursos i les eines tecnològiques que tenen al seu abast per dur a terme la seva tasca amb eficàcia.
Codi:
CNTECAL-I3-2021-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Conéixer i dominar els recursos i les eines tecnològiques aplicades a la correcció i l'assessorament lingüístic en español.
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
6 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 15/02/2021 al 18/04/2021
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
380 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció