Noves Tecnologies Aplicades a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Codi:
CNTECAL-I2-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de la correcció i la traducció que tenen l'espanyol com a llengua de treball i volen aprofundir en el coneixement dels recursos i les eines tecnològiques que tenen al seu abast per dur a terme la seva tasca amb eficàcia.
Objectius:
Conéixer i dominar els recursos i les eines tecnològiques aplicades a la correcció i l'assessorament lingüístic en español.
Informació addicional:
Dates:
del 17/02/2020 al 05/04/2020
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Calendari del curs:
Ubicació:
Curs no presencial
Impartició:
online
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció