Mediació en l'Àmbit Familiar

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Curs homologat pel Departament de Dret Públic de la Generalitat de Catalunya.

Codi:
CMEFDA-I5-2019-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Curs complementari a la part general de formació bàsica per professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessaries per a exercir la funció de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit, en compliment dels requisits del reglament d'accés al registre de mediadors de dret privat de la Generalitat de Catalunya segons Decret 135/2012, de 23 d'octubre de mediació en l'àmbit del dret privat.
Objectius:
Capacitar a l'estudiant en la gestió i facilitació resolució de conflictes en l'àmbits del dret de família.
Dotar als estudiants dels instruments necessaris per ajudar a tercers a solucionar els seus conflictes, i si és pertinent, ajudar a aquests a arribar a acords.
Formar i potenciar les habilitats de comunicació i col.laboració bàsiques en les funcions d'una persona mediadora.
Orientar als estudiants sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la mediació.
Itinerari formatiu:

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Dates:
del 18/04/2020 al 27/06/2020
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
6 ECTS
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Emma López Solé
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
Reyes Barrada Orellana
Elena Cobler Martínez
Emma López Solé
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Lola Borràs Badia
Enric Vives Campdepadrós
Isabel Borràs Molina
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Elsa Pedrola Jandula
Marta Ponce Mas
Especificació durada:
65 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs